ทำการคลิกขวาที่ไดร์ใดไดร์หนึ่ง แล้วเลือกไปทีั Properties

ทำการเลือกไปที่ Tool จะเห็นหัวข้อ Optimizing and defragment drive ทำการคลิกที่ Optimize

 

ทำการเลือกไดร์ที่ต้องการจะจัดไฟล์ แล้วทำการกดที่ Analyze แล้วรอจนกว่าจะครบ 100 %

 

 

พอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด Close แล้ว Restart เครื่อง 1 ครั้ง เสร็จสิ้นการจัดไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 
blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^