เข้าboot Boot CD-ROM หรือ DVDRom และ Flash Drive 

เข้าสู่หน้า Windows 7 Setup หรือหน้าการตั้งค่าของ Windows 7

Language to install : เลือก English

Time and Currency format : เบิอก English (United States)

Keyboard or input method  : เลือก US

ทำการกด Install Now เพื่อเป็นการจะเข้าไปสู้หน้าการติดตั้ง

ถ้าไม่สามารถเข้า Windows 7ได้ เราก็สามารถมาเลือกปุ่ม Repair your computer ตรงนี้ก็ได้

Click install now

 

เลือก I accept the license terms > กด Next

เพื่อเป็นการยอมรับ License term ของ Microsoft

 

ทำการเลือก Custom (advance) ในการติดตั้ง

 

 

ทำการเลือก DISK ที่เรามีโดยเอาเมาส์คลิกซ้ายเลือก และจะเห็นเมนูให้ทำการกด Drive option (advanced)

 

6.1 ทำการกด New

Size ให้ทำการใส่จำนวน Harddisk Drive C ที่เราอยากได้ เช่น 100 GB ก็ให้เอา 1024 คูณไป ก็จะได้ 102400 MB (ผมแนะนำให้ Drive C = 100 GB)  ส่วนที่เหลือก็ให้ทำการคลิก New อีกครั้งแล้วก็แบ่งให้หมดจะได้เป็น Drive D

6.2 ให้ทำการเลือก Drive ที่เราแบ่งไว้ที่จะเป็น Drive : C โดยทำการคลิกบน Drive นั้นๆ และทำการกด Next

หมายเหตุ : ไม่ต้องสนใจ Disk ที่เป็น Type : System / System Reserved

 

รอทำการติดตั้ง Windows 7 โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลา ประมาณ 5-10 นาที

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะทำการ Restart 1 ครั้ง ใครที่เสียบ USB ก็ให้ทำการถอด USB ตั้งชื่อ Type a user name : ให้เราตั้งชื่อ User ในการ Login Windows  อาทิเช่น Patompon

Type a computer name : ให้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์

 

 

ทำการตั้ง Password ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ โดยถ้าไม่ใส่ ก็ให้ทำการกด Next ได้เลย

 

 ใส่ Product Key Windows 7 (สำหรับใครไม่เป็นหน้านี้ก็ให้ข้ามไปได้เลยครับ)่ได้มานั้นไม่เหมือนกัน สำหรับการลง Windows 7

 

 

สำหรับใครที่ใช้ Windows 7 แท้ ให้เลือก User Recommended Settings ในการ Update Windows 7  และสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows เถื่อนก็ให้เลือก As me later

 


ตั้งเวลาของ Windows โดยให้เลือก โดยสำหรับประเทศไทยให้ทำการเลือก UTC+7 ในส่วนนี้เราสามารถทำการเปลี่ยนทีหลังได้ครับ Time zone : UTC+7 Bangkok

เลือก Publish Network (สำหรับใครไม่ขึ้นเป็นหน้านี้ก็ให้ข้ามไปได้เลยครับ)

เสร็จสิ้นการติดตั้ง Windows 7 USB / DVD

 

 

blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^