ขั้นตอนแรกให้กดไปที่ ปุ่ม Start

ทำการพิมพ์ึคำว่า Service แล้วคลิกเข้าไป

ให้เลื่อนคำว่า Windows Update แล้วคลิกเข้าไปที่หัวข้อนั้น

 

ทำการเข้าไปที่ General แล้วดูตรงหัวข้อ Startup Type แล้วเลือกคำว่า Disabled แล้วกด Apply เป็นการปิดอัพเดทที่เรียบร้อยแล้ว
blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^