คลิกภาษาตรงมุมขวาล่างเลือก Language prefeerences

 

เลือก Additional date, time & regional settings

 

 

เลือก Language

 

 

เลือก Advanced settings

 

 

กดไปที่ Change language bar hot keys

 

 

กดไปที่ Change language

 

 

ตั้งค่าตามรูป เสร็จแล้วกดตกลง เป็นอันเสร็จสิน

 

 

blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^