Windows 7   

  แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป      

ตารางต่อไปนี้มีแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป   

กดแป้นนี้  เมื่อต้องการทำเช่นนี้
F1 แสดงความช่วยเหลือ
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert) คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert) วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการ
Ctrl + Y ทำซ้ำการดำเนินการ
Delete (หรือ Ctrl + D) ลบรายการที่เลือก และย้ายไปที่ถังรีไซเคิล
Shift + Delete ลบรายการที่เลือกโดยไม่ต้องย้ายไปถังรีไซเคิลก่อน
F2 เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
Ctrl + ลูกศรขวา ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้าย ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลง ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกกลุ่มข้อความ
Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความภายในเอกสาร
Ctrl พร้อมแป้นลูกศร + Spacebar เลือกรายการเฉพะหลายรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + A เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง
F3 ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
Alt + Enter แสดงคุณสมบัติสำหรับรายการที่เลือก
Alt + F4 ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
Alt + Spacebar เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + F4 ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในโปรแกรมที่ให้คุณสามารถเปิดหลายเอกสารพร้อมกัน)
Alt + Tab สลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่
Ctrl + Alt + Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์ เปลี่ยนขนาดของไอคอนบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows  รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows + แท็บ เลื่อนวนรอบโปรแกรมบนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3 มิติ
Ctrl+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows + แท็บ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนวนรอบโปรแกรมบนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3 มิติ
Alt + Esc เลื่อนวนรอบรายการตามลำดับของรายการที่ถูกเปิด
F6 เลื่อนวนรอบส่วนต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F4 แสดงรายการในแถบที่อยู่ใน Windows Explorer
Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Ctrl + Esc เปิดเมนูเริ่มต้น
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ แสดงเมนูที่สอดคล้องกัน
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ดำเนินการคำสั่งเมนู (หรือคำสั่งที่ขีดเส้นใต้อื่น)
F10 เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
ลูกศรขวา เปิดเมนูถัดไปทางด้านขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย เปิดเมนูถัดไปทางด้านซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
F5 (หรือ Ctrl + R) รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรขึ้น ดูโฟลเดอร์ขึ้นไปหนึ่งระดับใน Windows Explorer
Esc ยกเลิกงานปัจจุบัน
Ctrl + Shift + Esc เปิดตัวจัดการงาน
กด Shift เมื่อคุณใส่ซีดี ป้องกันไม่ให้ซีดีเล่นโดยอัตโนมัติ
Alt ซ้าย + Shift สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าเมื่อเปิดใช้งานภาษาสำหรับการป้อนค่าหลายภาษา
Ctrl + Shift สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์หลายรูปแบบ
Ctrl ขวา หรือซ้าย + Shift เปลี่ยนทิศทางการอ่านข้อความในภาษาแบบอ่านจากขวาไปซ้าย

 

Windows 10

แป้นพิมพ์ลัดคือแป้นหรือชุดของแป้นที่ให้ทางเลือกสำรองในการทำบางสิ่งบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะใช้เมาส์ทำ

คัดลอก วาง และแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆ

กดปุ่มนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Ctrl + X ตัดรายการที่เลือก
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert) คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert) วางรายการที่เลือก
Ctrl + Z ยกเลิกการดำเนินการ
Alt + Tab สลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่
Alt + F4 ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows   + L ล็อกพีซีของคุณ
แป้นโลโก้ Windows   + D แสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
F2 เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
F3 ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน File Explorer
F4 แสดงรายการในแถบที่อยู่ใน File Explorer
F5 รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F6 เลื่อนวนรอบส่วนต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F10 เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + F8 แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
Alt + Esc เลื่อนวนรอบรายการตามลำดับของรายการที่ถูกเปิด
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ดำเนินการตามคำสั่งสำหรับตัวอักษรนั้น
Alt + Enter แสดงคุณสมบัติสำหรับรายการที่เลือก
Alt + Spacebar เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรซ้าย ย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวา ไปข้างหน้า
Alt + Page Up ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ
Alt + Page Down ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ
Ctrl + F4 ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปแบบเต็มหน้าจอ และช่วยให้คุณเปิดหลายเอกสารในเวลาเดียวกัน)
Ctrl + A เลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง
Ctrl + D (หรือ Delete) ลบรายการที่เลือก และย้ายไปที่ถังรีไซเคิล
Ctrl + R (หรือ F5) รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Y ทำซ้ำการดำเนินการ
Ctrl + ลูกศรขวา ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้าย ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลง ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า
Ctrl + Alt + Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด
Alt + Shift + แป้นลูกศร เมื่อกลุ่มหรือไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ย้ายกลุ่มหรือไทล์ไปในทิศทางที่ระบุ
Ctrl + Shift + แป้นลูกศร เมื่อไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ให้ย้ายไปยังไทล์อื่นเพื่อสร้างโฟลเดอร์
Ctrl + แป้นลูกศร ปรับขนาดเมนูเริ่มต้นเมื่อเมนูเปิดอยู่
Ctrl + แป้นลูกศร (เพื่อย้ายไปยังรายการ) + Spacebar เลือกรายการเฉพะหลายรายการในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกกลุ่มข้อความ
Ctrl + Esc เปิด เริ่มต้น
Ctrl + Shift + Esc เปิดตัวจัดการงาน
Ctrl + Shift สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีหลายรูปแบบแป้นพิมพ์พร้อมใช้งาน
Ctrl + Spacebar เปิด หรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ภาษาจีน
Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Shift พร้อมแป้นลูกศร เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความในเอกสาร
Shift + Delete ลบรายการที่เลือกโดยไม่ต้องย้ายไปถังรีไซเคิลก่อน
ลูกศรขวา เปิดเมนูถัดไปทางด้านขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย เปิดเมนูถัดไปทางด้านซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
Esc หยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน
blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^