ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ professionalplus_en-us_x64

หลังจากเราทำการดับเบิ้ลคลิกแล้วจะพบกับหน้าต่าง User Acccount Control แล้วคลิก Yes

จากเราจะพบกับหน้าต่างMicrosoft Office Professional Plus 2013 กำลังแตกไฟล์โปรแกรม


เราจะหน้าต่าง Read the Microsoft Software License Terms ถ้าเราต้องการติดตั้งให้เราติ๊กที่ช่อง
I accept the terms of this agreement แล้วทำการ คลิก Continue ครับ

ต่อมาเราจะพบกับหน้าต่าง Choose the installation you want ถ้าเราต้องการติดตั้งเลยให้เราคลิก Install Now เลยครับ แต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งเช่น ปรับที่อยู่ของสถานที่การติดตั้ง Microsoft Office 2013 หรือเพิ่มเติมฟังก์ชั่นให้เราคลิก Customize

ในหน้าต่างInstallation Optionsนี้สำหรับคนที่ คลิก Customize นะครับ ก็สามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

หน้าต่างนี้File Location สำหรับปรับแต่งที่เก็บโปรแกรม ซึ่งแล้วแต่เราจะปรับหรือไม่ แต่คนส่วนมากก็จะใช่ที่เก็บตามนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงกันนะครับ


หน้าต่างต่อมานะครับ User Information ก็มีให้เรากรอก Full Name:,initials:,Organization นะครับอันนี้เราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับ

Microsoft Office 2013 กำลังทำการ Installtion Progress อยู่นะครับรอกันหน่อย ไม่นาน

เสร็จวิธีการติดตั้ง Microsoft office


blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^