กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R หรือคลิกขวาเมนูเริ่ม (Start menu) แล้วคลิก Run จากนั้นป้อน regedit ในช่อง Run แล้วคลิก OK คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

บนหน้าต่าง Registry Editor                                                                         

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation


 

ดับเบิลคลิกรีจิสทรี่ย์ NotificationDisabled จากนั้นให้ตั้งค่าช่อง Value data เป็น 1 เสร็จแล้วคลิก OK ปิด Registry Editor แล้วทำการเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

 

 

ผลการทำงาน
หลังจากทำการตั้งค่า NotificationDisabled เป็น 1 Windows 10 Technical Preview Build 10041 จะไม่แสดงตัวอักษรลายน้ำ “Activate Windows” บริเวณด้านล่างขวาของหน้าเดสก์ท็อปอีกต่อไป ครับ

 

blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^