ถึงแม้ว่าแผ่นซีดีหรือดีวีดีจะดูแข็งแรงทนทานแต่การเก็บรักษาที่ไม่ดีนอกจาก จะทำให้แผ่นไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ยังอาจจะทำให้ดิสก์ไดรว์เสียหายด้วย ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังในการใช้งานแผ่นซีดีหรือดีวีดีดังนี้
ระมัดระวังอย่าให้มือไปถูกบนผิวแผ่นด้านที่จะถุกอ่านด้วยหัวอ่าน
(ด้านที่มันเงา) เพราะไขมันบริเวณผิวหนังของเราจะทำให้เกิดความสกปรกต่อบริเวณที่บันทึก ข้อมูล
อย่าใช้แรงกดปากกาเกินไปขณะเขียนที่แผ่นป้ายชื่อบนแผ่นซีดีหรือดีวีดี และให้ใช้เฉพาะปากกาสำหรับเขียนแผ่นซีดีหรือดีวีดีเท่านั้น
อย่าบิดหรืองอแผ่นซีดีหรือดีวีดีเล่นเป็นอันขาด
อย่าให้แผ่นซีดีหรือดีวีดีมีรอยขูดขีดหรือถูกของเหลวเช่นน้ำ
ควรเก็บแผ่นซีดีหรือดีวีดีไว้ในกล่องหรือซองในที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม อย่าทิ้งไว้หน้ารถให้ตากแดดนานๆ

blog counter

Trip Computer @ 2019
All rights reserved

^